Filter
Legenda

×

Uw eigen droomhuis bouwen in de Oranjewijk?

In de eerste fase van de Oranjewijk wordt vanaf maandag 28 september 2015 gestart met de verkoop van zes particuliere bouwkavels voor twee-onder-één-kap woningen en één particuliere bouwkavel voor een vrijstaande woning. De ruime kavels zijn gelegen aan de Arianehof en worden door middel van loting toegewezen. Op de interactieve kaart zijn aan de Arianehof op dit moment 6 vrijstaande kavels gelegen, deze kavels worden dus omgezet in twee-onder-één-kapwoningen. 

Vrijstaande kavel

De vrijstaande bouwkavel is gelegen aan de Arianehof en heeft een kaveloppervlakte van 476 m2. De grondprijs voor een particuliere bouwkavel ten behoeve van een vrijstaande woning bedraagt € 253,97 (excl. btw) en € 307,30 (incl. btw) per vierkante meter.

Zes twee-onder-één-kap-kavels

De zes twee-onder-één-kap-kavels zijn gelegen aan de Arianehof en hebben een kaveloppervlakte van 374 m2. De grondprijs voor particuliere bouwkavels ten behoeve van een twee-onder-één-kap woning bedraagt € 225,97 (excl. btw) en € 273,42 (incl. btw)

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavels start vanaf maandag 28 september 2015 en eindigt vrijdag 20 november 2015. Binnen deze inschrijfperiode kunnen de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren dienen vóór vrijdag 20 november 2015 volledig te zijn ingevuld en ingeleverd bij, of opgestuurd naar:

Gemeente Urk

Eenheid Bestuurs- en managementondersteuning

Mevrouw J. Snoek

Postbus 77, 8320 AB URK

Ook is het mogelijk om digitaal in te schrijven via de website www.urk.nl. Als u gebruik maakt van het digitale inschrijfformulier, dient deze eveneens vóór vrijdag 20 november 2015 door de gemeente te zijn ontvangen.

Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd, zoals een prospectus van inschrijving, overzichtstekening met de betreffende kavels, kavelnummers en oppervlakten en een samenvatting van het bestemmingsplan.

De verloting van de kavels zal plaatsvinden op donderdag 26 november om 19.30 uur in de kantine van het gemeentehuis.

Informatie particuliere twee-onder-één-kap kavel

* Inschrijfformulier particuliere twee-onder-één-kap kavels

* Koopovereenkomst particuliere twee-onder-één-kap kavels

* Procedure verloting particuliere twee-onder-één-kap kavels

* Prospectus verloting particuliere twee-onder-één-kap kavels

Informatie particuliere vrijstaande kavel

* Inschrijfformulier particuliere vrijstaande kavel

* Koopovereenkomst particuliere vrijstaande kavel

* Procedure verloting particuliere vrijstaande kavel

* Prospectus verloting particuliere vrijstaande kavel

Algemene informatie

* Overzichtstekening particuliere bouwkavels

* Algemene Verkoop Voorwaarden gemeente Urk (AVV)

* Stappenplan om uw eigen woning te realiseren

* Veel voorkomende vragen 

Oranjewijk wordt geladen...